Galeri Açma Sistemleri

GALERİ AÇMA SİSTEMLERİNDE
DÜNYANIN TERCİH ETTİĞİ MARKA

AM-50z-w, R-130, R-150, FR-160, R-2000, FR-250 vb. Galeri Açma Sistemleri roadheader, 16.4 m2 den 43,1 m2 ya kadar galeri kazıları için tasarlanmış, 60 MPa’dan 110 MPa’a kadar basınç dayanımlı kayaçlarda çalışan makinelerdir. Makineler, metan sızması olmadan yeraltı kazılarında veya “a”, “b” veya “c” metan patlama tehlikesi veya “A” veya “B” kömür tozu patlaması sınıfı olarak sınıflandırılan metan tehlikesi olan kazılarda çalışabilirler. Maksimum metan konsantrasyonu % 2’yi aştığında, güç kaynağının bağlantısının kesilmesi şartıyla! Tüm Galeri Açma Makineleri, aşağıdaki AB direktiflerinin gerekliliklerine uygundur:

2006/42 / EC Makine Direktifi

94/9 / EC Patlama tehlikesi olan ortamlarda (ATEX) kullanılmak üzere tasarlanan ekipman ve koruma sistemleri hakkında Direktif 2004/108 / EC – EMC Direktifi

AVANTAJLARI

  • Kolay kullanım ve bakım
  • Her bileşenin kolay taşınması
  • Kolay yeraltı montajı
  • Aşınmaya maruz kalan yüzeyler aşınmaya karşı büyük dirençli malzemelerle kaplıdır
  • Hidrolik sistem, 12 ila 20 MPa’lık bir basınçla harici hidrolik alıcıları besleyecek şekilde uyarlanmıştır.
  • Geniş yapılandırma olanakları